BegonGa

95 tekstów – auto­rem jest Be­gon­Ga.

Dob­ra­noc - wyszep­tałbyś mi do ucha..
Lecz za­miast te­go... ciszę słyszę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 czerwca 2016, 22:46

Słowem mnie otul, ra­mieniem przygarnij. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2016, 15:03

Ludzie bez ser­ca. W od­cieniach sza­rości. Pragną dziś zas­ma­kować miłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 listopada 2013, 22:21

Z bólem w ser­cu uświada­miam so­bie, że dzi­siaj nie zasnę w Twoich ra­mionach, otu­lona praw­dziwą miłością. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 września 2013, 22:30

Nie roz­ma­wiaj­my. Po­siedźmy w ciszy i spo­koju. Pow­spo­minaj­my, jak to kiedyś było idealnie.Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 czerwca 2013, 17:11

I tyl­ko tańczyć. W Twoich ra­mionach.. Do końca moich dni.
Odtwórz  

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 czerwca 2013, 22:35

Sie­dzieliśmy, za­pat­rze­ni w wi­dok za ok­nem, bez cienia miłości w sercu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 maja 2013, 18:01

Sta­raj się chwy­tać szczęście garściami. Nig­dy nie wiesz, kiedy może go zabraknąć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 maja 2013, 13:48

Nie ocze­kuj ode mnie, że wreszcie się zmienię, bo wiesz, mam war­tości, które bar­dzo so­bie cenię. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 maja 2013, 18:27

Szczerze mówiąc - od Two­jego wi­doku już mniej wa­riuję, no­gi tak bar­dzo mi nie miękną, a puls po­zos­ta­je w "nor­mie". Ale mi­mo to, ta sy­tuac­ja i tak spra­wia mi wiele bólu. Bo gdzieś w głębi czuję, że "od­chodząc" zab­rałeś też cząstkę mnie. Za dużą, abym mogła w spo­koju wy­minąć Cię na uli­cy. Bo mi­mo wszys­tko, ja coś wciąż do Ciebie czuję.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=bj905HtsB-g&NR=1 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 kwietnia 2013, 20:01

BegonGa

BegonGa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 czerwca 2016, 23:00BegonGa sko­men­to­wał tek­st Dobranoc - wyszep­tałbyś mi [...]

1 czerwca 2016, 22:59CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Dobranoc - wyszep­tałbyś mi [...]